STEIGER LÄHETYSJÄRJESTÖN ARVOT 
JA JAETTU USKON PERUSTA

ARVOT

1 Seek God - Etsi Jumalaa

Jumala […] palkitsee ne, jotka etsivät häntä. [Hebr 11:6]

Steigerin kaikki toiminta kumpuaa henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Steiger tunnustaa Jumalan olevan kaiken vallan, voiman ja mahdollisuuksien lähteenä ja että ilman Pyhän Hengen työtä kaikki tekemämme ponnistelut ovat turhia. (Joh 15:5) Siksi Steigerin tärkeimpänä arvona on Jumalan etsiminen koko sydämestä rukouksen, syvällisen Raamatun opiskelun ja sielusta nousevan ylistyksen ja palvonnan kautta.


2 Preach the Cross - Risti

”En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.” 1 Kor. 2:2

Steiger pyrkii osoittamaan Jumalan voiman tuomalla ristin näkyviin seurakuntien ulkopuolelle. Evankeliumin ydin ja voima on Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Valitettavan monille rististä on tullut vain koru. Se on menettänyt merkityksensä ja muuttunut uskonnolliseksi kliseeksi. Jotta ristin merkitys voidaan näyttää tehokkaasti muille, meidän tulee ymmärtää henkilökohtaisesti ja syvästi ristin sanoma. Risti näyttää Isän sydämen ja rakkauden, joka on niin syvä, että hän omasta tahdostaan lähetti kaikkein kalleimpansa, oman poikansa Jeesuksen, kuolemaan meidän sijastamme. Vaikka synti erotti meidät Jumalasta, Hän rakensi meille tien, jotta voisimme tuntea Hänet uudelleen. Ristissä me näemme synnin ja pahuuden kaiken kauheuden, ja risti tarjoaa ainoan tien tulla puhtaaksi. Se on kaikkein radikaalein armon ja anteeksiannon teko koko maailmanhistoriassa ja Jumalan kaikkien suunnitelmien perusta. Siksi Jeesus tuli maailmaan.


3 Be Relevant - Merkityksellisyys

”Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia.” 1 Kor 9:22

Steiger pyrkii merkityksellisellä tavalla (musiikin, teknologian, kielen ja symboolien yms. suhteen) tuomaan esiin ristin sanoman kielellä jota globaalin kulttuurin nuoret voivat ymmärtää, näin Jeesuksen esimerkkiä ja opetusta seuraten, samalla mitään Raamatun evankeliumin sanomasta muuttamatta, hämärtämättä tai poistamatta. Merkityksellisyys on kuitenkin paljon enemmän kuin vain ulkoiset tekijät tai ulkoinen olemus. Kyse ei ole rooliasun pukemisesta eksyneiden löytämiseksi. Meillä voi olla kaikki oikeanlaiset vaatteet, voimme käyttää kaikkia oikeita ilmaisuja, ja silti olla ulkopuolisia valitsevassa kulttuurissa. Steiger pyrkii pintaa syvemmälle ihmissuhteiden luomisessa todellisella tavalla. Ollakseen merkityksellisiä meidän tulee elää uhrautuvalla elämäntavalla, jossa kuljemme ihmisten rinnalla, opimme tuntemaan heidän epäilyjään, pelkojaan, kamppailuitaan, maailmankatsomuksiaan, unelmiaan ja toiveitaan, ja rakastamme heitä, jotta he voivat tuntea yhteyttä sanomaamme ja eläämme.
Lisäksi Steigerissa tunnistamme että merkitysellinen läsnäolo ei ole yhteydessä suosioon. Evankeliumin välittäminen merkityksellisellä tavalla ei estä ihmisiä näkemästä meitä hyökkäävinä tai typerinä. Evankeliumi aiheuttaa vastakkainasettelua, eivätkä kaikki ota sanomaa vastaan.


4 Strive for Holiness - Pyhyys

”Suuressa taloudessa ei ole vain kultaisia ja hopeisia astioita, vaan myös puusta ja savesta tehtyjä. Toiset on tarkoitettu arvokkaaseen, toiset arkiseen käyttöön. Siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.” 2 Tim 2:20-21

Steiger arvostaa pyhää ja puhdasta elämätapaa, joka kumpuaa sydämen halusta kuuliaisesti palvella Jumalaa. Steiger suhtautuu syntiin vakavasti ja kannustaa vastuullisuuteen, jossa toinen toistaan tuetaan korkeisiin päämääriin. Steigerissa tunnistamme, että julkinen palvelutehtävä tekee meistä esimerkkejä toisille ja että Jumala odottaa meiltä korkeita tavoitteita. (Jaak 3:1). Siksi rajoitamme omaa vapauttamme toisten ihmisten vuoksi.


5 Have Courage - Rohkeus

”Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi.” Apt 4:13

Rohkeus ei ole pelottomuutta vaan paremminkin halukkuutta astua pelon läpi. Steigerissa uskomme, että tämä rohkeus tulee syvästä luottamuksesta Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa tutkimalla määrätietoisesti Hänen sanaansa ja etsimällä Häntä päivittäin. Oppimalla luottamaan Jumalaan ja astumalla pelon läpi kasvamme uskossa ja kyvyssä voittaa suurempia haasteita tulevaisuudessa.
Steiger etsii rohkeutta haastaa perinteiset ajattelumallit, pyytää epätavallisia asioita Jumalalta ja puhua rohkeasti, vaikka se ei olisikaan suosittua, ottaa suuria riskejä ja uhrata oma turvallisuus ja maine evankeliumin puolesta.


6 We are Family - Perheyhteys

"että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt." Joh. 17:21

Haluamme olla perhe toinen toisellemme, tukea, kannustaa ja myös olla tilivelvollisia elämästämme ja tehtävästämme. Perheyhteys on myös vieraanvaraisuutta ja ihmisten kutsumista yhteyteen. Emme kuitenkaan ole seurakunta, vaan kannustamme jokaista tiimiläistämme olemaan oman seurakuntansa aktiivinen jäsen.


MIHIN USKOMME

1. Steigerissa uskomme, että Raamattu on ainoa erehtymätön ja arvovaltainen Jumalan sana.
2. Steigerissa uskomme Kristuksen jumalaluuteen ja ihmisyyteen, Hänen neitseelliseen syntymäänsä, Hänen synnittömään elämäänsä ja Hänen sovittavaan sijaiskuolemaansa vuodattamansa veren kautta, Hänen ylösnousemukseensa, Hänen korottamiseensa Isän oikealle puolelle, Hänen tämänhetkiseen valtaansa Kirkon päänä ja Hänen paluuseensa voimassa ja kunniassa.
3. Steigerissa uskomme, että eksyneiden ja syntisten ihmisten pelastumiseksi uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta on välttämätöntä.
4. Steigerissa uskomme tässä ajassa Pyhän Hengen työhön, jonka kautta kristitty voi elää jumalan tahdon mukaista elämää.
5. Steigerissa uskomme kuolleiden ylösnousemukseen, pelastettujen iankaikkiseen elämään ja kadotettujen iankaikkiseen kadotukseen.
6. Steigerissa uskomme yhteen Jumalaan, ikuisesti olemassa olevana kolmessa persoonassaan: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
7. Steigerissa uskomme yhteyteen kristittyjen välillä Jeesuksessa Kristuksessa ja tasa-arvoon rotujen, sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välillä.